TEMAT:

Wybrane zagadnienia z rekonstrukcji wypadków drogowych i opiniowania – II edycja

TERMIN: 22 września 2007 r w Lodzi , ul. Zeromskiego 116 – Politechnika Lódzka Instytut Pojazdów
ORGANIZATOR : Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
WYKŁADOWCA : mgr inż. Adam Reza

Prowadzący szkolenie jest wykładowcą na Studium podyplomowym Politechniki Krakowskiej i Instytutu Ekspertyz Sądowych pt. Ekspertyza Wypadku Drogowego, autor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na różnych sympozjach i konferencjach, współredaktor książki Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego.Dodatkowe informacje nt. prowadzącego zakładka – Szkolenia /Wykładowcy SIMP

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały przegotowane przez wykładowcę.

REKOMENDACJA: Szkolenie zostało zatwierdzone przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców PZM-ot jako okresowe doskonalenie zawodowe dla certyfikowanych rzeczoznawców w CCR PZM.

Szczegółowy plan szkolenia w zakładce – SZKOLENIA / Szkolenia dla rzeczoznawców

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE : ptim@simp.pl , tel. 0504 972-374, fax 014 645-00-42