Jednodniowe szkolenie obejmujące 8 godzin zajęć.
Wykładowca: mgr inż. Adam Reza
TERMIN: 22 września 2007 roku ,Politechnika Lódzka, Lódź,ul. Zeromskiego 116

Plan szkolenia:

 1. Metodyka opiniowania 1,0 godzina
  • formalno – prawne podstawy wydania opinii biegłego,
  • przedmiot i zakres opinii,
  • rodzaje opinii,
  • procedura opracowywania opinii,
  • materiał dowodowy – jego analiza i weryfikacja,
  • stosowanie metod rachunkowych i ich weryfikacja,
  • konstrukcja opinii.
 2. Metodyka rekonstrukcji wypadków 0,5 godziny
  • cel i zakres rekonstrukcji,
  • dowody materialne i osobowe jako przesłankami wyjściowymi do rekonstrukcji,
  • weryfikacja dowodów osobowych przesłankami z dowodów materialnych i wynikami obliczeń.
 3. Wypadki pojazd – pieszy. 1,0 godziny
  • podstawowe definicje,
  • metody ustalania pozycji pieszego względem pojazdu i miejsca potrącenia,
  • prędkość kolizyjna samochodu – kryteria określania,
  • prędkość ruchu pieszego.
 4. Wypadki z udziałem pojazdu jednośladowego 1,0 godzina
  • określanie mechanizmu uderzenia,
  • przemieszczanie pojazdu jednośladowego, kierowcy i pasażera po zderzeniu
  • odtworzenie mechanizmu zderzenia i miejsca kolizji,
  • określenie prędkości zderzenia na podstawie lokalizacji i wielkości uszkodzeń pojazdów oraz odległości odrzutu pojazdu jednośladowego i osób nim jadących.
 5. Zderzenia pojazdów wielośladowych 1,5 godziny
  • mechanizm zderzenia i jego modelowanie – analiza teoretyczna i wyniki doświadczeń,
  • określenie prędkości zderzenia, wyznaczenie energii straconej podczas zderzenia (nomogramy, EES, metoda CRASH 3 ),
  • określenie prędkości pojazdów przed zderzeniem i po zderzeniu,
  • zasada zachowania pędu i krętu,
  • zasada równowartości energii kinetycznej i pracy,
  • podstawy teorii uderzenia,
  • współczynnik restytucji,
  • rekonstrukcja procesu zderzenia i ruchu pojazdów po zderzeniu – metody obliczeń.
 6. Komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadków 1,0 godzina
  • korzystanie z banku danych o pojazdach,
  • korzystanie z banku danych o pojazdach,
  • charakterystyka i zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków,
  • program PC-Crash i V-SIM do symulacji ruchu pojazdów i zderzeń,
  • program SLIBAR do ustalania miejsca potrącenia pieszego i prędkości kolizyjnej samochodu,
  • analiza czasowo – przestrzenna zdarzeń drogowych w programie TITAN,
  • fotogrametria w programie PC – Rect.
  • program RWD.
 7. Zagadnienia szczegółowe 0,5 godziny
  • czas reakcji psychofizycznej kierowcy,
  • analiza czasowo-przestrzenna,
  • zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 8. Wyłudzenia odszkodowań z firm ubezpieczeniowych 1,0 godzina
  • warunki niezbędnie do przeprowadzenia weryfikacji zdarzenia
  • metody badania korelacji uszkodzeń i śladów
  • przykłady spraw, w których stwierdzono wyłudzenie
  • przykłady osobliwych autentycznych zderzeń samochodów,
  • nowe sposoby i techniki wyłudzania odszkodowań
 9. Sprawdzian wiadomości – test 0,5 godziny