• Czas trwania i sposób przeprowadzenia szkolenia:
    Szkolenie jednodniowe wg programu  przedstawionego  poniżej składa się z ośmiu godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w Stacji Kontroli Pojazdów z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz certyfikowanych testerów OBD firm BOSCH i AUTOMEX S.A. Demonstracja pracy i obsługi urządzeń wykonywana będzie na samochodach testowych.
  • Prowadzący szkolenie:
    Mgr inż. Stefan Myszkowski z Wrocławia właściciel Studia Konstrukcyjno-Konsultacyjnego , autor licznych specjalistycznych publikacji na łamach Auto-Moto-Serwisu , wykładowca min. forum warsztatowych podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych. w Poznaniu.
  • Materiały szkoleniowe, certyfikat:
    Materiały pomocnicze w formie skryptów opracowane przez prowadzącego o wartości 40 zł wliczone w cenę szkolenia. Każdy uczestnik ma je mieć przed sobą i korzystać z nich podczas kursu Słuchaczom zostaną wystawione certyfikaty mające zastosowaniwe dla pracodawców  stosownie  art. 103 Kodeksu Pracy.

Terminy w/w szkoleń: w miarę napływu zgłoszeń – do uzgodnienia z zainteresowanymi uczestnikami.