Zapraszamy Państwa na następujące szkolenia:

Powyższa oferta została przygotowana z myślą o pogłębianiu wiedzy rzeczoznawców niezbędnym w praktyce zawodowej, jak również o wzbogaceniu wiedzy osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawców certyfikowanych.

Oferowane szkolenia są jednodniowe i będą odbywały się w soboty, w terminie ustalonym po skompletowaniu grupy chętnych. Liczebność grupy będzie wynosiła od 10 do 15 osób. Zapisy na szkolenie prowadzi sekretariat ODK-SIMP w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a; 90-007 Łódź. Wszelkie dodatkowe informacje o organizowanym szkoleniu można uzyskać telefonicznie kontaktując się z sekretariatem nr telefonu (0-42) 632-55-36 lub z dyrektorem ODK-SIMP w Łodzi dr inż. Witoldem Opasewiczem nr telefonu 0- 502 020 561.

Kartę zgłoszenia na szkolenie dostępną na stronie internetowej: www.odk-simp.com.pl., należy wypełnić i przesłać na adres Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP – 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 300,oo zł, a dla członków Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP (www.ptim.simp.pl) 250,oo zł.

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek : PKO BP SA III O/Łódź nr. 79 1020 3378 0000 1302 0013 4353 przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.
W najbliższym czasie przewidujemy rozszerzenie naszej oferty o dalsze tematy związane z techniką samochodową, o czym będziemy informować na bieżąco na stronach: www.ptim.simp.pl oraz www.odk-simp.com.pl