Tematyka:

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Normy związane. Elementy teorii pomiarów.

Podstawy modelowania:

  • analiza teoretyczna (modelowa) wypadku drogowego
  • rodzaje modeli
  • ogólny model pojazdu

Przykładowe modele:

  • modele obiektów np. człowieka, pojazdu, drogi, opony itp.
  • modele procesów np. uderzenia, wyprzedzania pojazdu itp.

Przykłady analizy wypadków drogowych:

  • wybrane przypadki z udziałem pieszego, uderzenia mimośrodowe pojazdów, wywrócenia się pojazdu itp.
  • kryteria oceny wyników analizy

Wykładowca:
dr inż. Janusz Ormezowski, Adiunkt, Instytut Pojazdów PŁ
Zajmuje się diagnostyką pojazdów, badania symulacyjne w zakresie dynamiki, układów hamulcowych, kierowniczych i zawieszenia. Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania PROENGINEER dotyczących konstrukcji podzespołów podwozia

Miejsce szkolenia:
Politechnika Łódzka – Instytut Pojazdów, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.
Adres: ul. Żeromskiego 116
99-924 Łódź
Instytut został powołany przy Wydziale Mechanicznym PŁ 01 września 1970r.
Instytut specjalizuje się w badaniach silników, układów napędowych, układów hamulcowych i diagnostyce samochodowej