Oferta Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP w Tarnowie

Szkolenia ADR prowadzimy w Tarnowie,Gliwicach,Łodźi oraz w innych lokalizacjach uzgodnionych ze zleconiodawcą

Szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne prowadzone  na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy doksztalcające GI.V.5432/1-32/07 wydanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Kursy podstawowe Ilość godzin Ilość dni Cena
W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas

24

3

350,00 zł

W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

16

2

310,00 zł

W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1

8

1

310,00 zł

W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

8

1

310,00 zł

Wymagania :

– ukończone 21 lat

– posiadanie prawa jazdy kat.B

Kursy doskonalące ( uzupełniające) Ilość godzin Ilość dni Cena
W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas

16

2

300,00 zł

W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

8

1

250,00 zł

W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1

5

1

250,00 zł

W zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

5

1

250,00 zł

Uwagi:

  • godzina lekcyjna poszczególnych kursów trwa 45 minut
  • czas trwania kursu w ciągu 1 dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych
  • każdy z kursów zakończony jest egzaminem ( koszt egzaminu wliczony w cenę kursu)
  • w cenę kursu wliczono materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy
  • przy zgłoszeniu wymagane złożenie pisemnego wniosku wg załaczonego wzoru oraz potwierdzenie wpłaty lub wpłata gotówki najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

Osoba odpowiedzialna za szkolenia ADR: Piotr Gębiś
tel 014 645-11-81, 0504 972 374
Zgłoszenia  proszę kierować : ptim@simp.pl
SIMP-AUTOMEX
ul.Tarnowska 167
33-131 Tarnów – Łęg Tarnowski lub faxem fax 014 645-00-42