SIMP – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń uprzejmie informuję, że posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów stacji kontroli pojazdów. Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów. Zajęcia prowadzą wykładowcy SIMP,którzy są specjalistami w zakresie badań technicznych pojazdów posiadać wieloletnią praktyką zawodową diagnostów SKP. Szkolenia realizowane przez nasz ośrodek pozwolą jej uczestnikom uzyskać wiedzę w zakresie diagnostyki samochodowej, właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów.
Formularze zgłoszeniowe i terminy szkoleń , które organizujemy w Gliwicach, Łańcucie,Tarnowie i Lublinie dostępne na naszej stronie http://www.simp.edu.pl/szkolenia-na-diagnostow/ – zakładka szkolenia – szkolenia na diagnostów SKP .

Kursanci otrzymują min Podręcznik “Niezbędnik diagnosty” – 540 stron A4 zawierający komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz materiały pomocnicze w badaniach technicznych. Jeżeli jest taka potrzeba to zapewniamy pomoc osobom przyjezdnym w znalezieniu taniego noclegu w miejscu szkolenia . W trakcie prowadzenia kompleksowego kursu, na wybrane szkolenia specjalistyczne mogą dołączyć diagności, którzy chcą uzupełnić swoje uprawnienia. Dodatkowo nasi absolwenci mogą liczyć na udostępnienie wersji internetowej aplikacji generującej zestawy do rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych https://moodle.simp.com.pl/ ( baza 1200 pytań testowych i ponad 30 opisowych z odpowiedziami ) oraz wsparcie w zakresie bezpłatnych porad techniczno – organizacyjnych w czasie pracy na stanowisku diagnosty.

Wymogi, które musi spełniać kandydat

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • posiadawyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Program szkolenia

Część I- szkolenie stopnia po31dstawowego dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

Część II- szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

Część III- szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

Część IV- szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

Część V- szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:

 • związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
 • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnymi

Prowadzone są również cyklicznie 1 raz w roku okresowe doszkalania zawodowe dla diagnostów tzw szkolenia dokształcające.

Egzamin państwowy na diagnostę SKP

Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:

 • część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
 • trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru
 • pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
 • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia. Łączny czas egzaminu teoretycznego to 150 minut (120 minut na 50 pytań testowych i 30 minut na 1 pytanie opisowe)
 • część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia obejmuje:

 • część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
 • pięciu pytań zawierających tematykę każdej części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
 • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia. czas egzaminu teoretycznego to 15 minut na każdą część i 30 minut na 1 pytanie opisowe
 • część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Opłata za egzamin wynosi odpowiednio 130 zł dla każdej części szkolenia, a w przypadku egzaminu składającego się z więcej niż dwóch części opłata nie może być wyższa niż opłata za cały egzamin łącznie z egzaminem praktycznym tj. 270 zł.
Uwaga . Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu w TDT jest ukończenie szkolenia stopnia podstawowego i wszystkich czterech szkoleń specjalistycznych.
Opłata za szkolenia: do uzgodnienia, ceny konkurencyjne.

Zapisy, informacje: tel/fax 014 645-11-55, kom. 504 972-374 , e-mail: ptim@simp.pl