Zapraszamy do udziału w Konferencji pt Samochodu powypadkowe – zagrożenie dla ruchu drogowego. Inicjatorem organizacyjnym konferencji jest “Stowarzyszenie Lepsza Łódź” natomiast – Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP zostało zaproszone do współorganizowania tej Konferencji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem  do udziału w Konferencji , która odbędzie się w dniu 27 maja br w Łodzi.
W sprawach organizacyjnych ze względu na krótki termin proszę o bezpośredni kontakt z Kolegą dr inż. Witoldem Opasewiczem Vice Prezesem ZG PTIM SIMP tel 0502 020 561.