SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH ,
BIEGŁYCH SĄDOWYCH I PRACOWNIKÓW FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

temat szkolenia:

“Komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadków drogowych”

Realizując plan przyjętego programu działania oraz zapotrzebowania jakie wynikło podczas pierwszego szkolenia, które odbyło sie w ubiegłym roku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną ofertę specjalistycznego szkolenia z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
Uwaga ! dwa terminy szkolenia 24.10.2008 piątek i 25.10.2008 sobota
Ze względu na wyczerpanie miejsc na termin 25.10.08 uruchomiliśmy dla zainteresowanych osób w dniu 24.10.08 – piątek drugi termin szkolenia z tego tematu.
Wykład z praktycznym wykorzystaniem licencyjnych programów komputerowych, będących tematem szkolenia, prowadził będzie ekspert w zagadnieniach dot. rekonstrukcji wypadków drogowych jakim jest mgr inż. Adam Reza , wykładowca Studium Podyplomowego Politechniki Krakowskiej i Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie pt. Ekspertyza wypadku drogowego.

Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych wykonujacych opinie dla sądów,prokuratury i policji. Drugą grupa zainteresowanych osób mogą być rzeczoznawcy-likwidatorzy szkód komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych , transportowych, flotowych itp.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego . Kurs stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w CCR PZM oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.- art.94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

 • Kurs zorganizowany zostanie w dniu 25 października 2008 roku w Zarządzie Głównym SIMP w Warszawie ul. Świętokrzyska 14. Zajęcia prowadzone będą w godz 10.30 do 17.00 zgodnie z załączonym planem szkolenia. Rejestracja uczestników od godz 10.00.
 • Uczestnicy szkolenia po przeprowadzonym teście sprawdzającym otrzymają odpowiedni zaświadczenie sygnowane przez SIMP.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek oraz napoje zimnie i gorące w trakcie zajęć
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł od osoby. Dla członków SIMP opłata wynosi 270 zł.
 • Ze względu na ograniczoną ilość uczestników szkolenia prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 18 października 2008 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (014) 645 11 55, 0-504 972 374.
Bieżace informacje na temat szkolenia dostepne na nszej stronie internetowej www.ptim.simp.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu : listownie , na nr faxu (0-14) 645 00 42 lub elektronicznie ptim@simp.pl

Z pozdrowieniem
Prezes ZG PTIM SIMP
Piotr Gębiś

Program szkolenia 

Jednodniowego szkolenie obejmującego 8 godzin zajęć z następujących zagadnień:

 1. Korzystanie z banku danych o pojazdach,
 2. Charakterystyka i zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków,
 3. Program PC-Crash i V-SIM do symulacji ruchu pojazdów i zderzeń,
 4. Program SLIBAR do ustalania miejsca potrącenia pieszego i prędkości kolizyjnej samochodu,
 5. Analiza czasowo – przestrzenna zdarzeń drogowych w programie TITAN,
 6. Fotogrametria w programie PC – Rect.
 7. Program RWD
 8. Superpozycja transparentna w programie Corel Draw,
 9. Podsumowanie omawianych zagadnień podczas szkolenia,
 10. Test sprawdzający
 11. Zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń.

Uwaga: W trakcie prowadzonych zajęć prezentowane będzie min praktyczne wykorzystanie licencyjnych programów komputerowych będących własnością ośrodków rzeczoznawczych SIMP

Opracował : mgr inż. Adam Reza