Stawki za roboczogodzinę, jakie płacą warsztatom firmy ubezpieczeniowe to wciąż palący problem na rynku napraw powypadkowych. Firmy coraz częściej dochodzą swoich roszczeń przed sądem. Jednakże, dziś już nie wystarczy udowodnić, że ma się bardzo dobrze wyposażony serwis i świetnie wyszkolonych pracowników.
Dlatego Polska Izba Motoryzacji wraz z SIMP przygotowała specjalny produkt- profesjonalne badanie indywualnej stawki rbg dla serwisu.
 Jeśli chcesz:
– mieć dokument potwierdzający Twoją realną stawkę rbg?
– mieć dokument, który może być dowodem przy dochodzeniu roszczeń o wysokość rbg?
– mieć rzetelną informację o kosztach funkcjonowania swojego serwisu?
Przed sądem nie wystarczy już jedynie udowodnić, że ma się bardzo dobrze wyposażony serwis i świetnie wyszkolonych pracowników, a świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie.
Dlatego nie czekaj i już dziś
 zgłoś swój serwis do indywidualnego badania stawki rbg!
W ramach zlecenia badania otrzymają Państwo pełen materiał wyliczeniowy (szczegółową analizę) a także certyfikat potwierdzający Państwa stawkę za roboczogodzinę. Obydwa te dokumenty są opatrzone logami PIM i SIMP.
To pierwsze na rynku takie badanie poświadczane przez dwie branżowe jednostki!
Niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia skontaktuje się z Państwem odpowiednia osoba, która będzie przeprowadzała analizę Państwa przedsiębiorstwa. Analiza zostanie przeprowadzona w terminie 2 tygodni od dnia ustalonego przez Państwa jako dzień pierwszego spotkania. Praktyka dowodzi, że do przeprowadzenia analizy potrzebne są maksymalnie dwie wizyty.
Dlatego nie czekaj i już dziś zgłoś swój serwis do indywidualnego badania stawki rbg!