Komunikat nr 2
Ze względu na b.duże zainteresowanie szkoleniem i wyczerpaniem limitu ilości osób jakie mogą wziąć udział w szkoleniu w dniu 9.01.2010 r , w porozumieniu z wykładowcą, uruchamiamy dodatkowy termin kursu w tym samym temacie i wyznaczamy go na 23 stycznia 2010 r (sobota) – dla utworzonej drugiej grupy uczestników szkolenia. Ilość miejsc na drugi termin też jest ograniczona. Miejsce szkolenia w dniu 23.01.10 – Centrum Doradztwa Rolniczego ,Kraków ul. Meiselsa 1 /przecznica od ul. Krakowskiej /

Komunikat nr 1
Szkolenie dla rzeczoznawców samochodowych,biegłych sądowych i pracowników firm ubezpieczeniowych pt.

“Czynności biegłego (rzeczoznawcy) na miejscu zaistnienia zdarzenia drogowego oraz w sprawach dotyczących wyłudzania nienależnych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych”

Termin – 09 styczeń 2010 r – Kraków -Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży – Galeria Atelier ul. Szeroka 16.

Przyjęcie zgłoszeń na ten termin szkolenia zakończono w dniu 17.12.09.

Wykładowca : mgr inż. Adam Reza

ORGANIZATOR : Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
WYKłADOWCA : mgr inż. Adam Reza

Prowadzący szkolenie jest wykładowcą na Studium podyplomowym Politechniki Krakowskiej i Instytutu Ekspertyz Sądowych pt. Ekspertyza Wypadku Drogowego, autor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na różnych sympozjach i konferencjach, współredaktor książki Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego.Dodatkowe informacje nt. prowadzącego zakładka – Szkolenia /Wykładowcy SIMP

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały przygotowane przez wykładowcę.

REKOMENDACJA: Szkolenie zostało zatwierdzone przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców PZM-ot jako okresowe doskonalenie zawodowe dla certyfikowanych rzeczoznawców w CCR PZM.

Program szkolenia

Jednodniowe szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć z następujących zagadnień.

 1. Czynności biegłego (rzeczoznawcy) na miejscu zdarzenia drogowego (oględzin pojazdu) (4,0 godziny)
  • metody ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia,
  • sposoby pomiarów geometrii drogi i usytuowania śladów (fotogrametria- PC-RECT),
  • zasady oględzin i badań pojazdów. Ujawnianie i dokumentowanie śladów na pojazdach oraz wymiarowanie uszkodzeń,
  • sporządzenie protokołu oględzin,
  • wykonanie szkicu (program PLAN),
  • zasady wykonywania prawidłowej dokumentacji fotograficznej drogi i śladów na niej znajdujących się oraz zdjęcia pojazdów.
  • przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu rzeczoznawczego.
 2. Wyłudzenia odszkodowań z firm ubezpieczeniowych (3,5 godziny)
  • warunki niezbędnie do przeprowadzenia weryfikacji zdarzenia,
  • metody badania korelacji uszkodzeń i śladów na pojazdach i przeszkodach,
  • przykłady spraw, w których stwierdzono wyłudzenie odszkodowania,
  • przykłady osobliwych autentycznych zderzeń samochodów,
  • nowe sposoby i techniki wyłudzania odszkodowań.
 3. Sprawdzian wiadomości – test 0,5 (godziny)

Opracował; mgr inż. Adam Reza

Informacje organizacyjne :

Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych wykonujących opinie dla sądów,prokuratury i policji. Drugą grupą zainteresowanych osób mogą być rzeczoznawcy-likwidatorzy szkód komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych , transportowych, flotowych itp.
Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego . Kurs stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w CCR PZM oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.- art.94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

 • Kurs zorganizowany zostanie w dniu 09 stycznia 2010 roku w Krakowie w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży , Galeria Atelier , ul. Szeroka 16 . Zajęcia prowadzone będą w godz. 10.00 do 17.00 zgodnie z załączonym planem szkolenia. Rejestracja uczestników od godz 9.15.
 • Uczestnicy szkolenia po przeprowadzonym teście sprawdzającym otrzymają odpowiednie zaświadczenie sygnowane przez SIMP.
 • Organizatorzy w ramach szkolenia zapewniają uczestnikom ciepły posiłek i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowej.
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł od osoby, dla członków SIMP opłata wynosi 270 zł.
 • Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (014) 645 11 81 lub 0-504 972 374.
Bieżące informacje na temat szkolenia dostępne na nszej stronie internetowej www.ptim.simp.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu : listownie , na nr faxu (0-14) 645 00 42 lub elektronicznie ptim@simp.pl

adres do korespondencji
dot. szkolenia :
SIMP-AUTOMEX
33-131 Tarnów – Łęg Tarnowski
ul. Tarnowska 167
fax : 014 645-00-42
tel/fax 014 645-11-81, tel kom 0504 972 374