temat szkolenia:

“Mechanoskopia w badaniach identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych”

W związku z wyczerpaniem miejsc na szkolenie w dniu 6 listopad 2010 r, informujemy zainteresowane osoby o uruchomieniu dodatkowego terminy piątek 5 listopada 2010 r.
Warunki uczestnictwa tak jak podano w komunikacie nr 1.

W związku z zapytaniami informujemy, że dla zainteresowanych uczestników szkolenia jest możliwość wynajęcia noclegu w miejscu prowadzonego szkolenia tj. w Krakowie przy ul. Meiselsa 1 Rezerwację hotelu proszę dokonywać bezpośrednio w recepcji Centrum Doradztwa Rolniczego adres jak wyżej tel 12 424 05 00.

KOMUNIKAT nr 1

temat szkolenia: “Mechanoskopia w badaniach identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych”
Warszawa, dnia 02.09.2010

Realizując plan przyjętego programu działania, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną ofertę specjalististycznego szkolenia, tym razem z zakresu identyfikacji pojazdów.

Wykład z wykorzystaniem autorskich opracowań multimedialnych , prowadził będzie ekspert z tej dziedziny – mgr inż. Zenon Ohirko, biegły sądowy z zakresu mechanoskopi oraz autor publikacji na temat mechanoskopii w badaniach identyfikacyjnych pojazdów .

Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych wykonujących opinie min. dla wydziałow komunikacji ,firm ubezpieczeniowych, sądów,prokuratury i policji.

Szkolenie uzyskało akceptację Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego w Warszawie . Kurs stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w CCR PZM oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.- art.94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

  • Szkolenie zorganizowane zostanie w dniu 06 listopada 2010 roku w Krakowie, w sali wykładowej Centrum Doradztwa Roliczego przy ul. Meiselsa 1 . Zajęcia prowadzone będą w godz. 9.30 do 17.00 zgodnie z załączonym planem szkolenia. Rejestracja uczestników od godz 8.30
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednie zaświadczenie sygnowane przez SIMP. Podczas szkolenie będzie można nabyć nowo wydaną publikację na płycie CD, składającą się z dwóch tomów,ktorej współautorem jest prowadzący wykład.
  • Organizator w ramach szkolenia zapewnia uczestnikom ciepły posiłek i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowej.
  • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 320 zł brutto od osoby, dla członków SIMP opłata wynosi 250 zł.
  • Prośimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 31 października 2010 r. Ilość miejsc ograniczona.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (014) 645 11 81 lub 0-504 972 374.
Bieżące komunikaty na temat szkolenia dostępne na nszej stronie internetowej www.ptim.simp.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu : faxem: (14) 645 00 42 lub elektronicznie na adres ptim@simp.pl

Z pozdrowieniem
Prezes ZG PTIM SIMP
Piotr Gębiś