Wspólne projekty naukowo-badawcze, staże i praktyki dla studentów, wsparcie ekspertów przy realizacji prac dyplomowych, wzajemny dostęp do nowoczesnych laboratoriów, wymiana doświadczeń – to główne cele umowy o współpracy, jaką Delphi Automotive zawarło z Politechniką Krakowską.

W ramach umowy studenci będą mieli możliwość odwiedzania zakładów Delphi w regionie, w tym Centrum Technicznego w Krakowie. Pracownicy Delphi będą oferować pomoc w zakresie powstawania prac dyplomowych oraz koordynacji praktyk. Porozumienie zapewnia także dostęp do dobrego zaplecza technicznego dla kadry naukowej i studentów. Dodatkowo inżynierowie Delphi będą mogli realizować wykłady na uczelni wnosząc nową jakość do badań naukowych.

„Uczelnia jest zainteresowana współpracą z Delphi przy organizacji praktyk studenckich, realizacji prac dyplomowych i wspólnych projektów badawczych. Liczy również na głos doradczy ekspertów z firmy przy unowocześnianiu programów studiów, a także prowadzeniu wykładów. Cenna będzie także możliwość korzystania z bazy laboratoryjnej i infrastruktury badawczej obu stron” – powiedziała Marzena Jasińska, menadżer personalny Delphi w Krakowie. „W wyniku wspólnych spotkań uzgodniony został plan działania oraz treść umowy o współpracy. Centrum Techniczne w Krakowie wciąż poszukuje ‘świeżych umysłów’ i jest dobrym miejscem dla wdrażania innowacyjnych pomysłów w przemyśle motoryzacyjnym.”

Delphi od kilku lat współpracuje ze studentami z kluczowych uczelni w regionie, głównie poprzez targi pracy, staże, praktyki studenckie oraz rożne projekty edukacyjne. Firma poszukuje dalszych możliwości zapoznawania studentów ze swoimi inicjatywami.

„Delphi od dawna współpracuje z Politechniką Krakowską, głównie z Wydziałem Mechanicznym. Podpisana właśnie umowa, precyzująca warunki współpracy, choćby w zakresie wykorzystywania wiedzy obu stron w różnego rodzaju wspólnych projektach, przyniesie jeszcze większe korzyści i poszerzy obszary współpracy” – powiedział profesor Leszek Wojnar, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. „Współpraca nauki z przemysłem zawsze wnosi nową jakość do naszych badań, a przede wszystkim zapewnia dobre zaplecze techniczne dla naszych studentów – przyszłych pracowników.  Jest to korzystne dla obu stron, kiedy firma oferując swoje doświadczenie rozwija zdolności wśród studentów, jednocześnie pomagając im w uzyskaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu studiów.”