Od 1 listopada 2011 wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe, które otrzymały świadectwo homologacji po tej dacie i są sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, muszą być wyposażone w układ stabilizacji toru jazdy ESP.
31 października 2014 wejdzie w życie kolejny przepis o obowiązkowym wyposażaniu w ESP już wszystkich nowych pojazdów w UE.
Przepis jest częścią pakietu działań, z pomocą którego Komisja Europejska zamierza poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

– Układ ESP może zapobiec nawet 80 proc. wypadków związanych z poślizgiem. Po pasach bezpieczeństwa jest to drugi najważniejszy układ bezpieczeństwa w pojeździe, podkreśla Werner Struth, prezes działu branżowego Bosch Chassis Systems Control. Firma Bosch skonstruowała układ ESP i jako pierwsza na świecie wprowadziła go do produkcji seryjnej w 1995 r. 5 lat później już 41% wszystkich wyprodukowanych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 6 ton było wyposażonych w ten elektroniczny układ zapobiegający poślizgom. W Europie samochody osobowe i użytkowe z ESP stanowią 63% całej floty pojazdów.

Od 1995 r. Bosch wyprodukował na całym świecie ponad 50 mln układów ESP, przyczyniając się znacząco do jego upowszechnienia. Do 2013 r. prawdopodobnie co drugi nowy samochód na świecie będzie wyposażony w ten układ bezpieczeństwa.

Światowy sukces układów ESP oznacza także poparcie dla inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych “Dekada bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 – 2020”. Inicjatywa ta ma przyczynić się do obniżenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do roku 2020. Wg najnowszych statystyk, na całym świecie ginie w wypadkach drogowych ok. 1,3 mln ludzi rocznie.

Aby takie wynalazki, jak ESP, mogły stać się standardem na świecie, Bosch pracuje nad ich dalszym rozwojem. Celem prac badawczych jest coraz większa wydajność systemów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich produkcji, co pozwoli przyspieszyć ich popularyzację na rynku oraz sprawi, że układ bezpieczeństwa stanie się dostępny dla każdego. Wprowadzenie ESP do wyposażenia seryjnego aut w Europie otwiera także drogę dla upowszechnienia się układów wspomagania bazujących na inteligentnym połączeniu ESP z czujnikami rejestrującymi otoczenie pojazdu, np. radarem lub kamerą.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy wykorzystuje inteligentne czujniki i 25 razy na sekundę sprawdza, czy skręt kierownicy odpowiada rzeczywistemu torowi poruszania się pojazdu. Gdy wykryje, że wartości zadane różnią się od rzeczywistych, a pojazdowi grozi utrata stabilności, następuje ingerencja ESP: obniżony zostaje moment obrotowy w celu przywrócenia stabilności pojazdu. Jeśli to nie wystarczy, dodatkowo wyhamowywane są poszczególne koła. Ponadto ESP obejmuje funkcje takie, jak ABS (zapobiega blokowaniu się kół podczas hamowania) i ASR (zapobiega obracaniu się kół napędowych w miejscu podczas ruszania).

Bosch, wnp.pl (AG)