Podczas wymiany sprzęgła, konieczna jest właściwa ocena stanu dwumasowego koła zamachowego. Zużyte, niesprawne DKZ, może być przyczyną uszkodzenia nowego sprzęgła. Firma LuK przygotowała kilka wskazówek dotyczących oceny sprawności tych elementów.

Zapytaj swojego klienta

Ustalenie właściwej przyczyny usterki mogą ułatwić szczegółowe pytania dotyczące objawów nieprawidłowej pracy sprzęgła.

 • Co działa nieprawidłowo, jakie są objawy?
 • Kiedy pojawiła się usterka?
 • Jak często się ona objawia: rzadko, często, zawsze?
 • Kiedy podczas jazdy objawia się usterka: podczas ruszania, przyspieszania, zmiany biegów, przy zimnym lub rozgrzanym silniku?
 • Czy pojawiają się trudności podczas uruchamiania silnika?
 • Jaki jest średni roczny i całkowity przebieg pojazdu?
 • Czy występują ponad normatywne obciążenia pojazdu: jazda z przyczepą, ciężki załadunek, taxi, pojazd flotowy,
 • nauka jazdy, tuning silnika?
 • Jaki jest rodzaj eksploatacji pojazdu: po mieście, bliski zasięg, daleki zasięg, jazda głownie po autostradach?
 • Czy były dokonywane naprawy sprzęgła lub skrzyni biegów: Jeśli tak, to przy jakim stanie licznika i co było przyczyną? Jaki był charakter uszkodzenia?

Ogólna kontrola pojazdu:

 • Sprawdź kody błędów (silnika i skrzyni biegów)
 • Sprawdź stan akumulatora
 • Sprawdź stan i funkcjonowanie rozrusznika
 • Skontroluj ewentualne zmiany tuningowe

4eb129ca129b720111102_luk_dkz_2

Odpowiednie postępowanie z DKZ

Następujące wskazówki zawierają ważne informacje na temat poprawnego postępowania z DKZ.

 • Upadek DKZ nawet z niewielkiej wysokości dyskwalifikuje jego montaż, ponieważ: Mogły ulec zniszczeniu łożyska toczne bądź ślizgowe, pierścień czujnikowy. Może pojawić się bicie promieniowe lub osiowe.
 • Niedopuszczalne jest obrabianie powierzchni ciernej! Osłabienie powierzchni ciernej może obniżyć wartość max. dopuszczalnej prędkości obrotowej.
 • Nie wolno obciążać masy wtórnej (z łożyskiem ślizgowym) DKZ dużą siłą osiową – może to powodować uszkodzenie wewnętrznej membrany.
 • W żadnym wypadku nie można czyścić DKZ w maszynie myjącej, myjką wysokociśnieniową, myjką parową, sprężonym powietrzem lub sprayem ze środkiem czyszczącym.

Montaż ma znaczenie

Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu DKZ? Stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

 • Sprawdzić stan uszczelnień wałów, (zarówno od strony silnika jak i skrzyni biegow), w razie potrzeby wymienić.
 • Sprawdzić wieniec rozrusznika pod kątem uszkodzeń i właściwego zamocowania.
 • Zawsze stosować nowe śruby mocujące.
 • Sprawdzić czy odległość pomiędzy czujnikiem prędkości i kołeczkami / pierścieniem pulsacyjnym DKZ jest właściwa. W razie konieczności skorygować.
 • Sprawdzić, czy kołki ustalające dla sprzęgła są prawidłowo zamocowane. Kołki ustalające nie mogą być zbyt mocno wciśnięte, ani nie mogą wystawać poza DKZ. Kołki ustalające wciśnięte zbyt głęboko w DKZ będą ocierać o masę pierwotną powodując hałas.
 • Do czyszczenia powierzchni ciernej DKZ używać czyściwa nasączonego środkiem odtłuszczającym. Środek czyszczący nie może przedostać się do wnętrza DKZ!
 • Upewnić się czy śruby mają odpowiednią długość. Za długie śruby będą ocierać o masę pierwotną (hałas), mogą ją nawet zablokować. Za długie śruby uszkodzą łożysko lub wyrwą je z gniazda.

Specjalne przypadki

 • Zależnie od typu budowy możliwe są następujące objawy, nie mające wpływu na poprawność działania:
 • Niewielkie ślady smaru na tylnej ścianie DKZ (od strony silnika) prowadzące od otworów w kierunku krawędzi koła
 • Masa wtórna po obróceniu jej względem masy pierwotnej, nie wraca do położenia początkowego. W DKZ z tarczą kontroli ciernej słyszalny i wyczuwalny jest silny opór.
 • Zależnie od konstrukcji, luz osiowy masy pierwotnej względem wtórnej może dochodzić do 2 mm. W niektórych modelach z łożyskiem ślizgowym nawet do 6 mm.
 • Każde DKZ wykazuje luz krawędziowy dochodzący do 1,6 mm dla łożyska tocznego i do 2,9 mm przy łożysku ślizgowym. Masy pierwotna i wtórna nie mogą o siebie uderzać!

Ważna wskazówka!

Producenci samochodów standardowo montują DKZ w swoich pojazdach. Wynika to z zalet DKZ oraz chęci dalszej redukcji hałasu i emisji szkodliwych związków. DKZ jest zoptymalizowane do pojazdu i silnika.

Alternatywą są zestawy zawierające:

 • klasyczne, sztywne koło zamachowe,
 • docisk,
 • tarczę
 • i łożysko oporowe

Uwaga!
Takie zastępcze rozwiązania nie spełniają wymogów producentów pojazdów. Tarcza sprzęgła, z uwagi na ograniczony kąt skrętu, nie jest w stanie, w porównaniu z DKZ, w wymaganym stopniu zredukować generowane przez silnik drgania. Nasilają się hałasy, a w zależności od stopnia drgań, dochodzi do uszkodzeń w układzie napędowym.

Hałasy

Podczas diagnozy zamontowanego DKZ, należy się upewnić, czy hałas nie jest emitowany przez inne elementy, takie jak układ wydechowy, osłony termiczne, zawieszenie silnika, osprzęt silnika itp. Ponadto sprawdzić czy hałas nie jest generowany przez układ paska osprzętu, jak napinacze czy kompresor klimatyzacji. Aby zawęzić źródło hałasu, warto zastosować stetoskop.

Najlepiej porownać uszkodzony samochód z innym sprawnym modelem z podobnym lub identycznym wyposażeniem. Stuki podczas załączania sprzęgła, zmiany biegow i zmian obciążenia, mogą pochodzić z układu przeniesienia napędu spowodowane przez nadmierny luz między kołami zębatymi w przekładni, luzów w przegubach, na wale napędowym bądź w mechanizmie różnicowym. Nie jest to usterka DKZ. Masa wtórna może obracać się względem masy pierwotnej. W tym przypadku ew. odgłosy mogą być wywołane uderzeniami zderzaka w sprężyny łukowe lub masy wtórnej w tarczę cierną. Nie jest to usterka DKZ.

Pojawiające się dźwięki mogą mieć różne przyczyny, np. rezonans w układzie napędowym, niewłaściwe wyważenie DKZ wynikające z oderwania się ciężarka na tylnej ścianie koła, lub uszkodzone łożysko ślizgowe w piaście DKZ.
Fakt usterki w układzie wyważającym łatwo zweryfikować podczas stacjonarnego zwiększania obrotów silnika. Jeśli wibracje rosną wraz ze wzrostem obrotów – DKZ jest uszkodzone. Tu również najlepiej porównać uszkodzony samochód z innym sprawnym modelem z podobnym lub identycznym wyposażeniem.

Chip Tuning

Chip tuning jest szybkim, łatwym i relatywnie tanim sposobem poprawy mocy silnika. Za stosunkowo małą kwotę można bez trudu podnieść moc silnika o 30%. Zazwyczaj nie zwraca się uwagi na fakt, że silnik i elementy w układzie przeniesienia napędu, nie są przystosowane do ciągłego obciążenia większymi momentami obrotowymi.

Zazwyczaj system tłumienia drgań skrętnych dwumasowego koła zamachowego, tak samo jak pozostałe elementy układu przeniesienia napędu, jest zaprojektowany odpowiednio do danych silników. W wielu przypadkach jest osiągnięta bądź przekroczona bezpieczna rezerwa dwumasowego DKZ przez wyrost momentu obrotowego np. o 30 %. W konsekwencji sprężyny łukowe mogą być już kompletnie ściśnięte podczas normalnej jazdy, co pogarsza akustykę i może powodować szarpanie pojazdu. Jako, że taki stan pojawia się w połowie cyklu zapłonu, dochodzi do bardzo dużych obciążeń, które mogą doprowadzić do uszkodzenia nie tylko DKZ, ale również skrzynię biegów, półosie i mechanizm różnicowy Zakres uszkodzeń jest bardzo duży od szybszego zużywania się części do poważnej awarii, która skutkuje bardzo kosztownymi naprawami.

Wzrost mocy silnika, przesunie moment obrotowy w stronę rezerwy obciążenia DKZ. Podczas jazdy, DKZ jest permanentnie przeciążone przez większy moment obrotowy silnika. To prowadzi do pracy sprężyn łukowych na tzw. „pełnym docisku” wielokrotnie częściej, niż zostały do tego zaprojektowane. Skutek: Dwumasowe Koło Zamachowe może ulec zniszczeniu. Co prawda wiele warsztatów tuningowych daje gwarancję na wzrost mocy, ale co jeśli okres gwarancji się już skończy? Chociaż wzrost mocy powoduje powolne zużycie, jednak jest ono stałe w czasie. Zwykle elementy te zawodzą w dłuższej perspektywie czasu (po wygaśnięciu jakiejkolwiek gwarancji!), co oznacza, że koszty naprawy w całości będą musiały być pokryte przez właściciela pojazdu.

4eb129d07f25120111102_luk_dkz_3

Ocena wizualna / zdjęcia uszkodzeń

Tarcza sprzęgła
Opis: Spalona tarcza sprzęgła
Przyczyna: Termiczne przeciążenie tarczy sprzęgła powstaje np. kiedy limit zużycia tarczy został przekroczony
Skutek: Obciążenie cieplne DKZ
Naprawa: Sprawdź, czy nastąpiły termiczne odbarwienia DKZ.

4eb129d71aefb20111102_luk_dkz_4

Obszar pomiędzy obiema masami
Opis: Resztki spalonej okładziny na zewnętrznych krawędziach DKZ
Przyczyna: Obciążenie cieplne tarczy sprzęgła
Skutek: Resztki okładziny mogą przedostać się do wewnątrz DKZ i doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy
Naprawa: Wymień DKZ

4eb129dd8713d20111102_luk_dkz_5

Powierzchnia cierna
Opis: Ślady porysowania na powierzchni ciernej
Przyczyna: Zużyte sprzęgło. Rysy spowodowane nitami okładziny sprzęgła
Skutek: Ograniczona możliwość przeniesienia mocy, gdyż sprzęgło nie może przenieść wymaganego momentu.
Uszkodzenie powierzchni ciernej DKZ
Naprawa: Wymień DKZ

4eb129e35dfba20111102_luk_dkz_6

Powierzchnia cierna
Opis: Miejscowe ciemne ślady przegrzania, również w dużych ilościach
Skutek: Bez skutku
Naprawa: Nie wymaga

4eb129ec4457220111102_luk_dkz_7

Powierzchnia cierna
Opis: Pęknięcia na powierzchni ciernej
Przyczyna: Przeciążenie cieplne
Skutek: DKZ nie zapewnia funkcjonalności
Naprawa: Wymień DKZ

4eb129f74d71520111102_luk_dkz_8

Łożysko kulkowe
Opis:
• Wyciek smaru
• Łożysko zatarte
• Brak uszczelki, uszkodzenia lub brązowe zabarwienia w wyniku przeciążenia cieplnego Łożysko kulkowe
Przyczyna: Przeciążenie cieplne lub uszkodzenie mechaniczne/przeciążenie
Skutek: Nieodpowiednie smarowanie łożyska – uszkodzenie DKZ
Naprawa: Wymień DKZ

4eb129fd8d47520111102_luk_dkz_9

Łożysko ślizgowe
Opis: Zniszczone lub uszkodzone
Przyczyna: Zużycie lub uszkodzenie mechaniczne
Skutek: DKZ działa wadliwie
Naprawa: Wymień DKZ

4eb12a05e95d620111102_luk_dkz_10

Łożysko ślizgowe
Opis: Zużyte – W odniesieniu do średnicy, maksymalny poprzeczny luz dla nowego łożyska wynosi 0.04 mm – maksymalne, dopuszczalne zwiększenie w trakcie eksploatacji – do 0.17 mm
Przyczyna: Zużycie
Skutek:
• ≤ 0,17 mm: brak
• > 0,17 mm: znaczne nachylenie wtórnej masy DKZ
Naprawa: Wymień DKZ, jeśli luz jest > 0,17 mm

4eb12a6f0ee6020111102_luk_dkz_11

Niewielkie obciążenie cieplne
Opis: Lekkie odbarwienie powierzchni ciernej bez nalotu na zewnętrznych krawędziach DKZ lub w obszarze nitów
Przyczyna: Obciążenie cieplne
Skutek: Bez skutku
Naprawa: Nie wymaga

4eb12a7988abe20111102_luk_dkz_12

Średnie obciążenie cieplne
Opis: Złotawo – żółte zabarwienie powierzchni ciernej spowodowane chwilową temperaturą pracy do 220°C bez odbarwień w obszarze nitów
Przyczyna: Odbarwienia powierzchni ciernej są normalnym zjawiskiem w czasie eksploatacji
Skutek: Bez skutku
Naprawa: Nie wymaga

4eb12a91c177d20111102_luk_dkz_14

Wysokie obciążenie cieplne
Opis: Przebarwienia w obszarze nitów oraz/lub na zewnętrznej powierzchni. Powierzchnia cierna nie musi być zabarwiona, gdy po okresie obciążenia termicznego DKZ pracowało dalej.
Przyczyna: Wysokie obciążenie termiczne (280 °C)
Skutek: W zależności od intensywności obciążenia termicznego DKZ może być uszkodzone
Naprawa: Tylko DKZ, które spełnia poniższe kryteria nie wymaga wymiany:
→ Stożkowość powierzchni ciernej ≤ 0,5 mm (ponad wartość początkową)
→ Sprawdź czy nie ma pęknięć. Pęknięcia na powierzchni tarcia są niewidoczne.

4eb12a9834e7a20111102_luk_dkz_15

Bardzo wysokie obciążenie cieplne
Opis: Widoczne zabarwienie fioletowo-niebieskie na bocznej lub tylnej powierzchni DKZ i/lub uszkodzenia – np. pęknięcia.
Przyczyna: Bardzo wysokie obciążenie cieplne
Skutek: Zniszczone DKZ
Naprawa: Wymień DKZ

4eb12a9eca90220111102_luk_dkz_16

Pierścień kontroli tarcia
Opis: Stopiony pierścień kontroli tarcia
Przyczyna: Wysokie obciążenie cieplne wewnątrz DKZ
Skutek: Ograniczona funkcjonalność DKZ
Naprawa: Wymień DKZ