Książka pt „Niezbędnik diagnosty SKP” zawiera 514 stron formatu A4 w tym ponad 30 stron w kolorze . Na 370 stronach cz. I i II zostały ujęte w wersji ujednoliconej przepisy prawne wymagane i zalecane w stacji kontroli pojazdów. Natomiast 140 stron części III ,tej książki zawiera materiały pomocnicze dla kandydatów i diagnostów SKP które mogą również być pomocne pracowników wydziałów komunikacji . Zostały tutaj omówione tzw. „trudne zagadnienia” związane z specyfiką wykonywania badan technicznych. Ciekawym elementem są praktyczne narzędzia służące pomocą w wykonywaniu BTP jak grafika dot. oświetlenia ,ustalania mas i nacisków , szczegółowe procedury badan pojazdów ADR i zabytkowych , rozkodowywania nr VIN czy ustalaniu roku produkcji pojazdu. Marzeniem byłoby, gdyby wszystkie warunki techniczne pojazdów umiejscowione były w jednym akcie prawnym. Podstawowym przepisem jest rozporządzenie o warunkach technicznych jednakże by ułatwić diagnostom samochodowym podejmowanie decyzji przy wykonywaniu badań technicznych pojazdów a także urzędnikom podczas oceny pracy diagnostów wydano ten o to niezbędnik, w którym zawarte są warunki techniczne dla szczególnych specyficznych pojazdów a wydane w przepisach, w których diagnoście mogło by nie przyjść do głowy by ich szukać. Pierwsze wydanie jest juz dostępne a planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczące BTP , będą na bieżąco aktualizowane przez wydawcę w kolejnych wydaniach wszystkich trzech częściach tej publikacji.

autor opracowania: Piotr Gębiś

wydawca : Piotr Gębiś Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP-AUTOMEX Centrum Motoryzacji

cena brutto 89 zł