Szanowni Państwo
Poniżej nasza oferta i formularze zgłoszeniowy na dwa terminy seminariów dokształcających dla diagnostów SKP, które  będziemy przeprowadzać w:
Tarnowie w dniu 13.X.2012 r
Zabrzu w dniu 14.X.2012 r
Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo!

Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, SIMP – AUTOMEX Centrum Motoryzacji organizuje:
„Seminarium szkoleniowe dla diagnostów stacji kontroli pojazdów”
które odbędą się :
13 października 2012 roku o godz.10.00
w Sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Oddział Zamiejscowy w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9.

14 października 2012 roku o godz.10.00
w auli Ośrodka Konferencyjno – Szkoleniowego INNOWAJCA Politechniki Śląskiej w Zabrzu ul. Jagiellońska 38 A.

Głównym prelegentem seminarium będzie mgr inż. Robert Karpiński – Kierownik Pracowni Obsługi i Diagnostyki Samochodowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
Motywem przewodnim seminarium będą ostatnie zmiany przepisów prawnych w zakresie wykonywania badań technicznych wynikające z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 996).
Zmiany te, sądząc z licznych pytań, które otrzymujemy, jako organizatorzy szkoleń dla diagnostów SKP, mogą stanowić problem w bieżącym wykonywaniu badań technicznych i rejestracji pojazdów.

Plan seminarium przedstawia się następująco :

Prezentacja i przedstawienie praktycznych przykładów stosowania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Omówienie zmian w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ogłoszone w : DZ.U. Nr 0 , poz. 997 z dnia 3 sierpnia 2012 r., DZ.U. Nr 47 poz. 242 z dnia 21 lutego 2011 r. oraz DZ.U. Nr 104 poz. 607 z dnia 23 maja 2011 r.
Omówienie problemów z jakimi spotykają się diagności w procedurze badań technicznych pojazdów w aspekcie wprowadzonych nowych regulacji prawnych związanych z wykonywaniem badan technicznych
i rejestracją pojazdów .

Prosimy o wcześniejsze pytania na adres poczty elektronicznej . Seminarium planujemy zakończyć ok. godz.14.30.

Na seminarium szkoleniowe oprócz diagnostów stacji kontroli pojazdów, zostali zaproszeni przedstawiciele organów nadzorujących prace SKP i rejestrujących pojazdy z tutejszego regionu.
Nadrzędnym zadaniem jaki stawiamy sobie jako organizatorzy jest poza podniesieniem wiedzy, wypracowanie wspólnych, ujednoliconych procedur wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem badań technicznych i rejestracji pojazdów. Uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenia o udziale, dlatego prosimy o podanie niezbędnych danych na formularzu zgłoszeniowym przesłanym w załączeniu do zaproszenia. W trakcie seminarium będzie możliwość nabyć lub zamówić naszą książkę pt „Niezbędnik diagnosty SKP 2012”, wydanie II – stan prawny październik 2012 r.
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie w terminie do dnia 11.10.2012 r. zgłoszenia na formularzu: faxem pod nr (014) 645-00-42 lub mailem na adres ptim@simp.pl.

Zapraszam serdecznie,

Piotr Gębiś