Każdy samochód wymaga okresowo kompleksowej kontroli mechanizmów podwozia. Trwałość jego elementów zależy od konstrukcji, zastosowanych materiałów, od warunków eksploatacji pojazdu, czyli od jakości dróg i warunków atmosferycznych. Zaleca się aby raz w roku lub co około 20 tys. km sprawdzić poprawność działania elementów podwozia.

Poniższe zalecenia dla mechaników podczas wykonywania kontroli podwozia należy traktować wyłącznie jako zbiór wskazówek. Dokładne dane dotyczące kontroli i regulacji zawieszeń należy każdorazowo sprawdzić w danych serwisowych.

Jazda próbna

Obowiązkową czynnością jest jazda próbna, w jej trakcie należy zweryfikować wszelkie zgłaszane objawy. Najlepiej, odbyć ją pokonując dystans kilkunastu kilometrów po drogach o zróżnicowanym stanie nawierzchni, ze zmienną prędkością, intensywnymi przyspieszeniami i kilkakrotnym hamowaniem. Należy wykonać próbę zawracania z maksymalnym wychyleniem koła kierownicy nasłuchując stuków zawieszenia bądź układu kierowniczego.  Sprawdzamy stabilność ruchu pojazdu na nierównej nawierzchni. Jakiekolwiek nieprawidłowości resorowania lub problemy z utrzymaniem obranego toru jazdy mogą być spowodowane luzami wahaczy lub sworzni kulowych.

512dce7aed5ccUntitled-1

Kontrola sworzni na stanowisku warsztatowym

Samochód gotowy do jazdy, nieobciążony lub obciążony częściowo. Oś przeznaczona do kontroli nie może być uniesiona. Należy oczyścić sworzeń uwzględniając osłony przeciwpyłowe i śruby. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących a szczególnie rozpuszczalników. Do czyszczenia użyć specjalnych środków czyszczących neutralnych dla farb, lakierów, osłon gumowych czy czujników ABS. Uważać, aby nie uszkodzić osłon przeciwpyłowych!

Podczas kontroli wzrokowej sprawdzić korozję. Korpus, trzpień i pokrywa sworznia muszą być wolne od śladów głębokiej korozji (dopuszczalne są uszkodzenia o głębokości do około 0,5 mm). Z powierzchni styku i połączeń współpracującej części (np. stożkowe gniazdo ramienia zwrotnicy) usunąć wszelkie ślady korozji. Nieoczyszczenie takich miejsc powoduje szybkie korodowanie nowo zamontowanego elementu i przedostawanie się korozji poprzez wargę osłony przeciwpyłowej do wnętrza sworznia powodując jego szybkie zniszczenie.

512dce8175da7Untitled-2

Kontrola osłony przeciwpyłowej polega na naciskaniu na osłonę ręcznie i sprawdzenie, czy z jej powierzchni nie wydobywa się smar. Może on wydobywać się jedynie z miejsca połączenia osłony ze sworzniem. Dodatkowo przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową powierzchni. Na powierzchni osłony nie mogą występować otwory, rozdarcia, ślady otarcia, uszkodzenie chemiczne struktury materiału (działanie płynu hamulcowego lub innych agresywnych środków chemicznych). Uszkodzone osłony mogą być przyczyną uszkodzenia korozyjnego sworznia w związku z możliwością przedostania się do niego wody i innych zanieczyszczeń. Osłony przeciwpyłowe dociskane pierścieniami zaciskowymi muszą spoczywać w rowku wykonanym w korpusie sworznia. Siła ściskająca powinna być na tyle duża, aby ręczne obrócenie mieszków na obudowie było niemożliwe. Jeśli wynik kontroli jest niezadowalający, należy wymienić sworzeń lub kompletny element.

Nakrętka samohamowna musi być prawidłowo zamocowana. Należy sprawdzić połączenie śrubowe mocowania sworznia, w celu zapewnienia prawidłowej pracy.

Kontrolę stanu zużycia drążków kierowniczych i ich końcówek należy rozpocząć od obracania kierownicą (przy obciążonej osi) na przemian w prawo i w lewo do momentu poruszenia się kół. Podczas tej operacji odchylenie sworznia końcówki drążka kierowniczego w kierunku obudowy (osiowym) spowodowane ugięciem sprężystego łożyska sworznia kulistego nie może przekroczyć 0,3 mm. Jest to wartość uśredniona dla różnych elementów. Przekroczenie tej wartości lub słyszalne stuki podczas jazdy kwalifikują część do wymiany.

Połączenia śrubowe elementu regulacyjnego

Obracać kierownicą na przemian w prawo i w lewo do momentu poruszenia się przednich kół i sprawdzić (np. palcem), czy następuje przesunięcie gwintu w elemencie regulacyjnym. W przypadku stwierdzenia przesunięcia, można spodziewać się przedwczesnego uszkodzenia gwintu. Jeśli wyniki kontroli któregokolwiek kontrolowanego elementu nie są zadowalające, należy wymienić część na nową. Wszystkie te operacje są istotne dla bezpieczeństwa. Dobry stan techniczny można utrzymywać nawet po wieloletniej eksploatacji auta, lecz tylko pod warunkiem stosowania przy naprawach części oryginalnych, produkowanych przez renomowanych dostawców, łączących najwyższą jakość z właściwymi parametrami technicznymi.

512dce8f603a7Untitled-3