“Młode Kadry” to zainicjowany przez firmę Inter Cars program polegający na współpracy ze szkołami zawodowymi i wyposażeniu placówek w nowoczesny sprzęt do napraw i diagnostyki. W akcji uczestniczą także dostawcy spółki Inter Cars. Oprócz sprzętu program dostarcza wiedzę niezbędną do kształcenia przyszłych pracowników i jest “zawodową trampoliną”, która ma ułatwić młodym ludziom start w życiu zawodowym. W ramach “Młodych Kadr” wspierane są też olimpiady wiedzy oraz praktyki i staże dla najlepszych uczniów.

19 marca uroczyście przekazano sprzęt dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku. Prezentacji urządzeń dokonali nauczyciele, którzy będą pracować przy nich wraz z uczniami. Następnie doszło do podpisania umowy o współpracy w ramach programu “Młode Kadry” między szkołą i firmą Inter Cars

Kolejna uroczystość związana z “Młodymi Kadrami” odbyła się 9 kwietnia w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu. Także tutaj podpisano umowę o współpracy między Inter Cars SA i szkołą.

Warto podkreślić, że prezes spółki Inter Cars, Robert Kierzek, sam jest absolwentem nowosądeckiej samochodówki. Wygłaszając w szkole przemówienie podkreślił on, że “Młode Kadry” służą całej branży, ponieważ tylko dzięki dobrze przygotowanym pracownikom  rynek motoryzacyjny może się rozwijać. Następnie w części warsztatowej szkoły zaprezentowano sprzętu dostarczony w ramach projektu.