Pismo jakie otrzymaliśmy od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

0000001