Awaria wskaźnika paliwa

Dzisiejsze zbiorniki paliwa są skonstruowane tak, aby optymalnie wykorzystana była przestrzeń zabudowy (rys. 1). Aby spełnić ustawowe wymogi dotyczące szczelności zbiorników paliwowych, coraz więcej części umieszcza się bezpośrednio w zbiorniku paliwa, np. regulator ciśnienia (rys. 2). Jeśli w zbiorniku paliwa zostanie błędnie zamontowany moduł doprowadzania paliwa, to może się na nim zawiesić czujnik poziomu (rys. 3). Na skutek tego mimo zużycia paliwa wskaźnik wskazuje stale ten sam poziom paliwa w zbiorniku.

Wskazówka

Aby czujnik poziomu znajdował się w prawidłowej pozycji po zamontowaniu, w wielu zbiornikach i na pokrywach kołnierza umieszczone są oznaczenia. Moduły doprowadzania paliwa muszą zostać zamontowane tak, aby oznaczenia te leżały naprzeciw siebie lub nakładały się (rys. 5).

5277b41de7d74zz