Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Wydziałów Komunikacji po zaproszeniu przez kancelarię premiera RP złożyło do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  kilkanaście problemów i propozycji ich rozwiązywania.

Propozycja spotkania z Departamentem Transportu Drogowego

Problemy zgłoszone