Realizując plan przyjętego programu działania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną edycję szkolenia dokształcającego dla rzeczoznawców samochodowych – tym razem z zagadnień dot. wycen pojazdów.

Temat szkolenia:

“Wykorzystanie komputerowego systemu INFO-EKSPERT do wycen wartości rynkowych pojazdów”

Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, prowadzić będą wykładowcy firmy INFO-EKSPERT.

Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych wykonujących opinie min. dla sądów,prokuratury,policji. Drugą grupą zainteresowanych osób mogą być rzeczoznawcy – likwidatorzy szkód komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych, transportowych, flotowych itp.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego. Kurs stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.- art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

  • Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP-AUTOMEX’ w dniu 30 października 2014 roku (czwartek) w Warszawie, PZM Holding, ul. Górczewska 228 F, sala szkoleniowa IV piętro. Zajęcia prowadzone będą od godz. 9.30 zgodnie z załączonym planem szkolenia. Rejestracja uczestników od godz 8.45. Uwaga – dla zainteresowanych jest możliwość udostępnienia parkingu w miejscu szkolenia – w tym celu należy dzień przed terminem szkolenia skontaktować się na adres e-mail : ptim@simp.pl.
  • Organizatorzy w ramach szkolenia zapewniają uczestnikom : materiał szkoleniowy, zaświadczenie obiad, napoje i ciastka serwowane podczas przerw kawowych
  • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi brutto 455 zł od osoby,
  • Prosimy o potwierdzenie swojego udziału i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 28 października 2014

Bieżące informacje na temat szkolenia dostępne będą na stronie internetowej www.simp.edu.pl zakładka „Szkolenia – Szkolenia dla rzeczoznawców”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 504 972 374 lub (14) 645 11 55
Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu : elektronicznie na adres ptim@simp.pl, na faxu nr (14) 645 00 42 lub pocztą tradycyjną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z pozdrowieniem
Prezes ZG PTIM SIMP
Piotr Gębiś