Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, Ośrodek SIMP – AUTOMEX Centrum Motoryzacji organizuje:„Seminarium szkoleniowe dokształcające dla diagnostów stacji kontroli pojazdów”

które odbędą się:

01 luty 2014 r roku

o godz. 9.00

Naczelna Organizacja Techniczna NOT

Tarnów,

Rynek 10, II piętro

woj. małopolskie

02 luty 2014 roku

o godz. 9.00

Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy INNOWACJA Politechniki Śląskiej

Zabrze

ul. Jagiellońska 38 A

woj. śląskie

08 luty 2014 roku>

o godz. 9.00

Naczelna Organizacja Techniczna NOT

Rzeszów

ul. Kopernika 1, I piętro

woj podkarpackie

09 luty 2014 roku

o godz. 9.00

Dom Mechanika SIMP Lublin, ul. Chmielna 2A,

I piętro domofon nr 3

woj. lubelskie

Szkolenie poprowadzą dyplomowani wykładowcy SIMP, którzy od kilkunastu lat prowadzą szkolenia diagnostów SKP oraz są współautorami książki pt. „Niezbędnik diagnosty SKP”.

Motywem przewodnim seminarium będą oczywiście ostatnie zmiany przepisów prawnych w zakresie wykonywania badań technicznych.

Zmiany te sądząc z pytań, które otrzymujemy, jako organizatorzy szkoleń dla diagnostów SKP, mogą stanowić problem w bieżącym wykonywaniu badań technicznych i rejestracji pojazdów.

Plan seminarium szkoleniowego przedstawia się następująco:

  1. Aktualne zmiany w przepisach dotyczących badań technicznych pojazdów wprowadzone w 2013 roku w tym z uwzględnieniem ostatnich :
    • zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z dn. 30.12.2013 poz. 1675)
    • zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DZ.U. z dn. 31.12.2013 r poz.1720)
  2. Światła – warunki techniczne, oznakowanie, przepisy homologacyjne szczególnie dla świateł dziennych w tym LED, pozycyjnych, obrysowych i oznakowanie konturowe pojazdów
  3. Badanie techniczne pojazdów wykorzystywanych w rajdach samochodowych
  4. Zakres badań okresowych i dodatkowych oraz naliczanie opłat za badania techniczne
  5. Dyskusja i odpowiedzi na pytania .

Prosimy o wcześniejsze pytania na adres naszej poczty elektronicznej ptim@simp.pl. Seminarium planujemy zakończyć ok. godz.15.00.

Na seminarium szkoleniowe oprócz diagnostów stacji kontroli pojazdów, zostali zaproszeni przedstawiciele organów nadzorujących prace SKP i rejestrujących pojazdy z tutejszego regionu.

Uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych (art. 94 pkt.6 Kodeksu Pracy), dlatego prosimy o podanie niezbędnych danych na formularzu zgłoszeniowym, który przesyłamy w załączeniu .

W trakcie seminarium będzie możliwość nabyć lub zamówić naszą książkę pt „Niezbędnik diagnosty SKP 2014”, stan prawny na styczeń 2014 r.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie w terminie do dnia 28.01.2014 r. zgłoszenia na formularzu: mailem na adres ptim@simp.pl, faxem pod nr (14) 645-00-42 lub pocztą tradycyjną . Bieżące informacje na temat w/w szkoleń znajdą Państwo również na naszej stronie www.simp.edu.pl.

Zapraszam serdecznie,

Piotr Gębiś