Pismo przewodnie

Deklaracja na rzecz zmiany cennika badań technicznych

Jako przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów uważam, że obecne ceny urzędowe za badania techniczne pojazdów nie odpowiadają już obecnej sytuacji ekonomicznej i niniejszym deklaruję, że w pełni popieram działania prowadzone przez SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zmierzające do ich zwiększenia:

Nazwa firmy:

Rodzaj stacji:

Ilość zatrudnionych pracowników:

Adres:

Osoba do kontaktu:

Telefon, Fax:

E-mail:

Strona www:

……………………………………………………..
data i podpis 

Prosimy o skopiowanie niniejszego dokumentu i przesłanie wraz z wypełnioną deklaracją na adres:

email: ptim@simp.pl

SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa