W załączeniu relacja ze spotkania Prezesa PTIM SIMP Piotra Gębisia z p.o. Dyrektora TDT Panem Andrzejem Kolasą

Relacja