Zapraszamy na szkolenie dla rzeczoznawców samochodowych w dniu 5 września 2015 r w Krakowie

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH I PRACOWNIKÓW MOTORYZACJI

temat szkolenia:

” AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW BUDOWA, DZIAŁANIE, USTERKI EKSPLOATACYJNE “

Realizując plan przyjętego programu działania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną ofertę specjalistycznego szkolenia tym razem z zakresu techniki samochodowej.

Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz wyposażenia praktycznego prowadzić będzie Pan Grzegorz Fedorowicz, wykładowca – doradca techniczny firmy ZF,

Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych sądowych sporządzających opinie techniczne.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.Kurs ten stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy – art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

 1. Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP-AUTOMEX odbędzie się w dniu 5 września 2015 roku (sobota) w Krakowie,ul. Grodzka 42, sala szkoleniowa II piętro. Zajęcia prowadzone będą od godz. 9.30 wg załączonego programu szkolenia. Rejestracja uczesnikow od godz 8.45.
 2. Organizator w ramach szkolenia zapewniają uczestnikom: materiał szkoleniowy, zaświadczenie, napoje,ciastka oraz obiad.
 3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł brutto od osoby a dla członków PTIM SIMP 250 zł.
 4. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r.
 5. Bieżące informacje na temat szkolenia dostępne będą również na stronie internetowej www.simp.edu.pl zakładka „Szkolenia – Szkolenia dla rzeczoznawców”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 504 972 374 lub (14) 645 11 55.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu : elektronicznie na adres ptim@simp.pl, na nr faxunr (14) 645 00 42 lub pocztą tradycyjną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z pozdrowieniem
Prezes ZG PTIM SIMP
Piotr Gębiś

Załącznik nr 1

Program szkolenia Automatyczne skrzynie biegów budowa,działanie,usterki eksploatacyjne.

 • Podstawy funkcjonowania skrzyń automatycznych oraz przekładni hydrokinetycznych
 • Szeregi planetarne oraz sprzęgła i hamulce w automatycznych skrzyniach biegów serii HP
 • Budowa skrzyni 6 HP
 • Znaczenie wymiany oleju oraz doboru oleju w skrzyniach automatycznych
 • Oleje w automatycznych skrzyniach, serwis kity – pełne zestawy do wymiany oleju
 • Procedury wymiany oleju – statyczna, dynamiczna, porównania oraz konsekwencje
 • Wymiana oleju
 • Sprawdzanie stanu oleju
 • Wymiana gniazda elektrycznego na skrzyni automatycznej
 • Czytanie schematu przełączania i na podstawie tego wyciąganie wniosków i diagnozowanie skrzyni
 • Różne problemy związane z przełączaniem biegów, problemy w pracy skrzyni
 • Elektroniczno – hydrauliczny moduł sterujący automatyczną skrzynią biegów – mechatronica – budowa elementy składowe
 • Możliwości diagnostyczne automatycznej skrzyni biegów
 • Możliwość flashowania jednostki sterującej
 • Kasowanie wartości adaptacyjnych oraz adaptacja układu
 • Budowa i funkcjonowanie skrzyni 8 HP, 9 HP
  • Wpływ zewnętrznych elementów na stan pracy skrzyni
  • Adaptacja automatycznej skrzyni biegów
  • Eksploatacja skrzyń automatycznych – blokada parkingowa, holowanie pojazdu z ASB

Zajęcia praktyczne

 • Praca na mechatronice
 • Wykonywanie czynności serwisowych na module mechatroniki
 • Rozbieranie na poszczególne elementy modułu mechatronicznego, ocena zużycia poszczególnych elementów, wymiana, naprawa.

 

Grzegorz Fedorowicz
Key Account Manager ZF Services
Do 2000 r. pracownik firmy Sachs Handel GmbH, po przejęciu firmy przez koncern ZF pracownik ZF na rejon południowej Polski, odpowiedzialny za Marki Sachs, Lemfoerder, Boge, ZF Lenksysteme oraz ZF. Doradca techniczny oraz Manager od kluczowych klientów.