Serdecznie zapraszamy na kolejne specjalistyczne szkolenie dla rzeczoznawco specjalności samochodowej pt. „Układy rozrządu z napędem paskowym oraz paska pomocniczego. Sprzęgła OAD/OAP, koła pasowe TSD/eTSD”

Miejsce szkolenia Sochaczew – Centrum szkoleniowe Akademii PU GATES

Termin szkolenia 8 stycznia 2016 r.

Szkolenie techniczne dla rzeczoznawców specjalności samochodowej pt.
„Układy rozrządu z napędem paskowym oraz paska pomocniczego. Sprzęgła OAD/OAP, koła pasowe TSD/eTSD”

Realizując plan przyjętego programu działania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną ofertę technicznego szkolenia specjalistycznego.

Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz wyposażenia praktycznego Centrum Szkoleniowego prowadzić będą Panowie Rafał Kosiński,Marcin Makarewicz i Włodzimierz Kozłowski, wykładowcy – trenerzy Akademii PU GATES,

Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych sądowych sporządzających opinie techniczne.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego dlatego udział w nim stanowi podniesienie kwalifikacji zawodowych dla certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy – art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

 1. Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP-AUTOMEX odbędzie się w dniu 8 stycznia 2016 roku (piątek) w Sochaczewie,ul. Trojanowska 53 – Centrum Szkoleniowe PU GATES. Zajęcia prowadzone będą od godz. 9.00 wg załączonego programu szkolenia.- załącznik nr 1. Rejestracja uczesnikow od godz 8.30.
 2. Organizator w ramach szkolenia zapewniają uczestnikom : materiał szkoleniowy, zaświadczenie, oraz poczęstunek w tym danie obiadowe.
 3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł brutto od osoby a dla członków PTIM SIMP 250 zł.
 4. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału i przesłanie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 2 w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Bieżące informacje na temat szkolenia dostępne będą również na stronie internetowej www.simp.edu.pl zakładka „Szkolenia – Szkolenia dla rzeczoznawców”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 504 972 374 lub (14) 645 11 55.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu : elektronicznie na adres ptim@simp.pl lub pocztą tradycyjną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z pozdrowieniem
Prezes ZG PTIM SIMP
Piotr Gębiś

Załącznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie techniczne dla rzeczoznawców specjalności samochodowej pt. „Układy rozrządu z napędem paskowym oraz paska pomocniczego. Sprzęgła OAD/OAP, koła pasowe TSD/eTSD”

Teoria:

 • podstawowe cele stawiane układom rozrządu i paska pomocniczego
 • budowa paska rozrządu i paska wieloklinowego
 • sprzęgła OAD/OAP
 • napinacze, rolki, sprzęgiełka alternatora w napędzie paska wielorowkowego
 • typy i rodzaje napinaczy
 • pompy wody
 • koła pasowe TSD/eTSD
 • ogóle zalecenia montażowe wynikające z prawidłowości doboru i montażu paska do silnika
 • pojęcie i pomiar współosiowości elementów składowych układów paskowych
 • narzędzia serwisowe ( blokady…)

Praktyka:

 • prawidłowy montaż pasków w silnikach z układem PD oraz CR (zalecenia montażowe, blokady, regulacja) grupy VW – praca na modelu
 • prawidłowy montaż pasków w silnikach koncernu FIAT- praca na modelu
 • silniki HDI oraz DCI, montaż i zalecenia serwisowe, blokady
 • samochody koreańskie, KIA, Hyundai. Zalecenia serwisowe oraz narzędzia potrzebne do prawidłowej wymiany paska,pasków. Praca na modelu
 • paskowe układy napędowe w silnikach wielocylindrowych w układzie V. Praca na modelu

Umiejętności:

 • jak ocenić stopień zużycia paska wieloklinowego
 • jak ocenić przyczyny uszkodzeń pasków rozrządu i wielorowkowych
 • jak unikać często powtarzanych błędów montażowych
 • ocena przyczyny uszkodzenia, zerwania paska z winy ,,właściciela” samochodu – koncern Fiat
 • pojęcie ,,synchronizacji rozrządu” w pracy układu rozrządu w oparciu o wykorzystanie testera diagnostycznego

Opracował :

Rafał Kosiński
Centrum Akademii PU GATES