Sprężarka jest sercem układu klimatyzacji. Na jej prawidłowe działanie oraz trwałość mają wpływ zarówno poprawny montaż jak i prawidłowe działanie pozostałych elementów układu oraz serwisowanie. Często przyczyną uszkodzenia sprężarki są inne elementy układu A/C lub nieprawidłowe jego serwisowanie. Dlatego najważniejszą rzeczą przed montażem nowej sprężarki jest ustalenie przyczyny awarii starej sprężarki.

Kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę, przy starannym i poprawnym montażu nowej sprężarki:

 • należy ustalić przyczynę uszkodzenia starej sprężarki
 • należy przeprowadzić wizualną inspekcję i ocenę stanu technicznego układu klimatyzacji, w tym ocenę stanu skraplacza (chłodnicy klimatyzacji). W przypadku znacznego zniszczenia korozyjnego i ubytków żaluzji (lameli) skraplacza, zaleca się montaż nowego skraplacza klimatyzacji. Należy pamiętać, że usuniecie tylko jednego rzędu żaluzji może zmniejszyć jego wydajność o niemal 3%! Wraz ze spadkiem wydajności skraplacza wzrasta obciążenie sprężarki – ciśnienie oraz temperatura pracy, co skutkuje jej przyśpieszonym zużyciem lub zatarciem,
 • w przypadku zatarcia sprężarki, w celu wyeliminowania opiłków ze skraplacza i układu, zaleca się montaż nowego skraplacza klimatyzacji – szczególnie przy skraplaczach o konstrukcji równoległej (”komorowej”) oraz wykonanych w technologii mikro-rurek – wydajnych ale trudnych do płukania, w których osadzają się opiłki,
 • przy demontażu starej sprężarki należy zabezpieczyć węże dochodzące do sprężarki, aby nie dostały się do nich żadne zanieczyszczenia,
 • przed instalacją nowej sprężarki należy przepłukać odpowiednio układ klimatyzacji. Nissens rekomenduje zastosowanie specjalnych środków przeznaczonych do płukania układu klimatyzacji, z uwagi na fakt, iż tylko ta metoda gwarantuje pozbycie się niedrożności w układzie, usunięcie opiłków z zatartej sprężarki oraz starego, zużytego oleju. Następnie należy się upewnić, czy w układzie nie pozostał płyn płuczący oraz osuszyć układ azotem pod ciśnieniem. Jest to konieczne, by usunąć wilgoć z układu, która może zagrażać prawidłowemu działanie sprężarki,
 • płukaniu podlegają przewody, parownik oraz skraplacz (jeśli pozwala na to jego stan techniczny). Nie płuczemy sprężarki, osuszacza oraz elementu rozprężnego,
 • należy zamontować nowe części składowe układu klimatyzacji: osuszacz, zawór rozprężny lub dyszę dławiącą oraz skraplacz – w przypadku zatarcia starej sprężarki lub jego złego stanu technicznego,
 • należy sprawdzić kontrolnie ilość oleju, jakim zalana jest nowa sprężarka i ew. dopełnić olejem do poziomu wymaganego przez instrukcje producenta auta. W przypadku dolewania oleju należy zastosować olej odpowiedniego typu, o odpowiedniej lepkości, wg specyfikacji producenta auta
 • następnie należy obrócić ręcznie wałem sprężarki ok. 10 razy w celu wstępnego rozprowadzenia oleju wewnątrz sprężarki. Eliminuje to szkodliwe zjawisko tzw. „suchego startu” sprężarki,
 • podczas montażu nowej sprężarki należy uważać, aby do sprężarki i układu nie przedostały się jakiekolwiek zanieczyszczenia. Zaślepki na króćcach sprężarki należy zdjąć bezpośrednio przed montażem węży,
 • należy zastosować nowe o-ringi i uszczelki w połączeniach, które były rozmontowywane,
 • należy sprawdzić stan napinacza paska napędu sprężarki, stan sprzęgiełka alternatora oraz stan sprzęgiełka jednokierunkowego, w przypadku bezpaskowych napędów sprężarek. Należy ustawić poprawne położenie i naciąg paska napędzającego sprężarkę. Zepsute sprzęgiełka jednokierunkowe należy wymienić na nowe,
 • układ klimatyzacji należy napełnić, zgodnie z procedurami technicznymi napraw klimatyzacji samochodowej, odpowiednią ilością czynnika roboczego, wg specyfikacji producenta auta,
 • auto należy pozostawić na kilka minut z uruchomionym silnikiem, na biegu jałowym, z włączonym układem klimatyzacji oraz załączoną sprężarką oraz sprawdzić poprawność działania układu klimatyzacji.

 

Pod poniższymi linkami znajdują się w formacie pdf do pobrania, plakaty instruktażowe Nissens w zakresie diagnostyki układów klimatyzacji: