Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP, Ośrodek Rzeczoznawstw i Szkoleń SIMP-AUTOMEX zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych, które odbędzie się w dn. 1 grudnia 2018 r. sobota o godz. 9.00 w Krakowie , sala szkoleniowa Ośrodek Hotelowy Optima, Kraków ul. Malborska 65.

Temat szkolenia : „Wady lakiernicze w produkcji pojazdów i naprawach renowacyjnych” 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej w zakresie wad lakierniczych w obrębie kolorystyki. Szkolenie ma pomóc w podnoszeniu kwalifikacji, zwiększeniu świadomości jakości pracy oraz pogłębieniu wiedzy na temat kolorystyki.

Podczas szkolenia będą przedstawione następujące bloki zagadnieniowe:

  1. Omówienie procesu powstawania i odtwarzania koloru powłok lakierniczych  
  2. Kolorystyka
  3. Wady lakiernicze w ujęciu kolorystycznym
  4. Zakres praktyczny

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

  • prawidłowo określić i opisać kolor,
  • rozpoznać użyte w lakierze samochodu pigmenty,
  • prawidłowo rozpoznać wadę lakierniczą,
  • do pewnego stopnia określić rodzaj naprawy powłoki lakierniczej,
  • obsługiwać program kolorystyczny,
  • obsługiwać spektrofotometr.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium szkoleniowego. W trakcie szkolenia zaprosimy Państwa na przerwę kawową oraz obiad na miejscu

w restauracji.

Szkolenie przeprowadzi nam doświadczony wykładowca – trener Pan Jakub Tomaszewski z firmy MULTICHEM, który ma bogate doświadczenie zawodowe. Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego, więc udział w nim stanowi podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych we wszystkich jednostkach certyfikujących akredytowanych przez PCA oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy – art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

Zgłoszenie przyjmujemy w formie emaila z załączonym odrębnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym . Formularz  prosimy przesłać na biuro@simp.edu.pl. Każde zgłoszenie, które do nas dotrze będzie odwrotnie potwierdzone również emailem. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 26.XI.2018 r.

Koszt udziału : 300 zł brutto a dla członków PTIM SIMP 250 zł brutto. Należność będzie można uregulować na miejscu przy rejestracji uczestników lub dokonać przedpłaty przelewem na nasze konto ale dopiero po potwierdzeniu szkolenia, co zostanie podane na stronie internetowej www.simp.edu.pl, jak również potwierdzimy telefonicznie na ok. 10 dni przez w/w terminem szkolenia.

Z poważaniem
Piotr Gębiś

Icon

Seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych - 1 grudnia 2018