Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP, Ośrodek Rzeczoznawstw i Szkoleń SIMP-AUTOMEX zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych, które odbędzie się w dn. 25 maja 2019 r. sobota w godz. 9.00 do 16.00 w Krakowie , sala szkoleniowa Ośrodka Hotelowo-Konferencyjnego Optima, Kraków ul. Malborska 65.

 

Temat szkolenia : „Ujawnianie, wymiarowanie i dokumentowanie śladów na miejscu wypadku drogowego, oględziny pojazdów oraz eksperyment”

 

Szkolenie przeprowadzi nam doświadczony wykładowca  mgr inż. Adam Reza z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, który ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Pan Reza prowadził już dla SIMP cykl szkoleń z RWD i cieszyły się one bardzo dużym powodzeniem.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie sporządzania opinii dot. rekonstrukcji wypadów drogowych .

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują unikatowe materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium szkoleniowego. W trakcie zajęć zaprosimy Państwa na przerwę kawową oraz obiad na miejscu w restauracji.

Przedmiotowe szkolenie spełnia wymogi i uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego, więc udział w nim stanowi podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w jednostkach certyfikujących akredytowanych przez PCA oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy /art. 94 pkt.6/.

Zgłoszenie przyjmujemy w formie emaila z załączonym wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym . Formularz  prosimy przesłać na biuro@simp.edu.pl w terminie do dnia 17.05.2019 r. Każde zgłoszenie, które do nas dotrze będzie odwrotnie potwierdzone również emailem. Druk formularza zgłoszeniowego przesyłamy w załączaniu oraz jest zamieszczony na stronie www.simp.edu.pl.  

Koszt udziału: 400 zł brutto a dla członków PTIM SIMP 350 zł brutto. Należność będzie można uregulować gotówka na miejscu przy rejestracji uczestników lub dokonać przedpłaty przelewem na nasze konto ale prosimy wpłacać dopiero po telefonicznym potwierdzeniu z naszej strony.

 

Z poważaniem

Piotr Gębiś

 

Temat :

Ujawnianie, wymiarowanie i dokumentowanie śladów na miejscu wypadku drogowego, oględziny pojazdów oraz eksperyment.

 

Plan szkolenia:

 1. Metodyka ujawniania śladów na miejscu wypadku (uwzględnienie miejsca zaistnienia wypadku i jego rodzaju, monitoring, sygnalizacja świetlna)
 2. Oznaczanie ujawnionych śladów.
 3. Wymiarowanie śladów:
  • zasady przyjmowania SPO -stały punkt odniesienia i SLO – stała linia odniesienia,
  • wymiarowanie w  układzie  współrzędnych  prostokątnych  i podwójnym układzie biegunowym,
  • urządzenia laserowe.
 4. Sposoby  wykonania  szkicu i ich rodzaje (m.in. wspomaganie programem Cybid PLAN)
  • ogólne,
  • szczegółowe,
  • specjalne.
 5. Zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej drogi wraz ze śladami (aparat fotograficzny, zdjęcia z wykorzystaniem dronu)
  • zdjęcia podstawowe,
  • zdjęcia uzupełniające.
 6. Sposoby i metody oględzin pojazdów
  • metodologia oględzin,
  • zasady dokumentowania uszkodzeń i śladów na pojeździe,
  • zabezpieczenie danych z EDR.
 7. Zastosowanie techniki video podczas oględzin
 8. Zasady wykonywania eksperymentu na miejscu wypadku:
  • eksperyment dotyczący widoczności w  dzień i w nocy,
  • odtworzenie przebiegu zdarzenia na podstawie monitoringu.
 9. Sporządzenie protokołu z czynności na miejscu wypadku.

Biografia zawodowa wykładowcy:

W roku 1979 ukończyłem Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym na specjalności Samochody i  Ciągniki. Od 1979 r. pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Zakładzie Badania Wypadków Drogowych. Biegłym sądowym w zakresie kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki samochodowej jestem od 38 lat. Od 12 lat jestem przewodniczącym  Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sadowych do Spraw Wypadków Drogowych. Wydałem kilka tysięcy  opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki samochodowej. Od 25 lat jestem wykładowcą akademickim  w Politechnice Krakowskiej; prowadzę zajęcia  Studiów podyplomowych – Ekspertyza Wypadku Drogowego. Od kilku lat jestem wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadziłem setki szkoleń dla sędziów, prokuratorów, policjantów, biegłych  i rzeczoznawców z zakresu ujawniania, wymiarowania, dokumentowania   śladów na miejscu wypadku oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

 

Opracował: Adam Reza