Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji oraz Ośrodek Rzeczoznawstw i Szkoleń SIMP-AUTOMEX zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych, które odbędzie się w dniu

4 czerwca 2022 r. sobota w godz. 9.00 do 15.30 w Krakowie , sala szkoleniowa Ośrodka Hotelowo-Konferencyjnego Optima, Kraków ul. Malborska 65.

Temat szkolenia : „Pojazdy zabytkowe i unikatowe – podstawy prawne, problematyka dot. sporządzania dokumentacji  pojazdów zabytkowych dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków  i pojazdów unikatowych dla Wydziałów Komunikacji”– plan szkolenia w załączeniu.

Szkolenie przeprowadzą doświadczeni wykładowcy i rzeczoznawcy SIMP Stanisław Bielski i Piotr Gębiś.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie sporządzania opinii technicznych. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W trakcie zajęć zaprosimy Państwa na przerwy kawowe oraz obiad.

Przedmiotowe szkolenie spełnia wymogi podniesienia kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w jednostkach certyfikujących akredytowanych przez PCA oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy /art. 94 pkt.6/.

Uwaga – zgłoszenie przyjmujemy wyłącznie poprzez  stronę internetową:  www.simp.edu.pl Zakładka: Szkolenia – Szkolenia dla rzeczoznawców – Wybierz miejsce szkolenia – Zobacz szczegóły, wypełniając w tej ostatniej zakładce aplikację: ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE. Zgłaszać się można do dnia 27.05.2022 r. Każde zgłoszenie, które do nas dotrze będzie odwrotnie potwierdzone przez system. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią ilość uczestników jest ograniczona.

Koszt udziału to 250 zł brutto a dla członków PTIM SIMP 200 zł brutto. Należność można uregulować gotówka na miejscu przy rejestracji uczestników lub dokonać przedpłaty przelewem na nasze konto. Wpłaty przelewem można dokonać dopiero po telefonicznym potwierdzeniu szkolenia przez organizatora. Nr konta:  SIMP-AUTOMEX  85 1050 1562 1000 0092 1011 7884.

Uwaga organizacyjna – koszt parkowania na terenie ośrodka OPTMA wynosi 10 zł/samochód, ilość miejsc jest ograniczona.

Z poważaniem
Piotr Gębiś

Plan szkolenia

 

   Nr

Temat:

Rodzaj zajęcia:

Ilość godzin:

1.

Aspekty prawne i definicje pojazdu zabytkowego, historycznego i unikatowego.

wykład

1

2.

Prezentacja przykładowej Opinii Technicznej – kryteria oceny i kwalifikowanie pojazdów zabytkowych.

wykład

1

3.

Przykłady ocen stanu technicznego pojazdów zabytkowych i unikatowych.

seminarium

1

4.

Prezentacja przykładowych Kart Ewidencji Ruchomych Zbytków Techniki motocykli            i samochodów osobowych – warunki prawidłowego wykonania.

wykład

2

5.

Różnice w sporządzaniu dokumentacji pojazdu zabytkowego a unikatowego.

seminarium

1

6.

Ogólne zasady szacowania wartości rynkowej pojazdu zabytkowego.

seminarium

1

7.

Badanie techniczne pojazdu zabytkowego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów .

wykład

1

 

                                                              Łączna ilość godzin:

 

 

8