Dokumenty do pobrania

Icon

Statut SIMP obowiązujący od 20.01.2018r.

Icon

Kierunki działania Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych

Icon

STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Icon

Deklaracja członkowska

Icon

Kodeks etyki zawodowej