Dokumenty do pobrania

Icon
Statut SIMP obowiązujący od 20.01.2018r.
Icon
Kierunki działania Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych
Icon
STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
Icon
Deklaracja członkowska
Icon
Kodeks etyki zawodowej