WYKŁADOWCY SIMP

MGR INŻ.STANISŁAW WOLAK

Po ukończeniu w 1991r. Technikum Mechanicznego, rozpocząłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”, specjalność „Samochody i ciągniki”. Studia ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym w 1997 roku.

Od marca 1996 r. do października 1997 r. pracowałem w Autoryzowanych Stacjach Obsługi samochodów „Ford”, a następnie „Opel” zdobywając cenne doświadczenia z zakresu budowy, diagnostyki i technologii napraw samochodów.

W Październiku 1997 roku rozpocząłem Studia Doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Wszczęcie przewodu doktorskiego pod tytułem „Kierowalność samochodu z uwzględnieniem podatności skrętnej wielowahaczowych zawieszeń kół” nastąpiło uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 04.07.2001r.

W ramach Studiów Doktoranckich prowadziłem zajęcia z przedmiotów: Budowa samochodu, Teoria ruchu samochodu oraz Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Ponadto w ramach Podyplomowego Studium „Ekspertyza wypadku drogowego” uczestniczyłem w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Mechanika ruchu samochodu w warunkach granicznych”.

W trakcie Studiów Doktoranckich brałem udział w pięciu projektach badawczych finansowanych ze środków KBN. W ramach tych prac wykonywałem zadania związane z przygotowaniem przeprowadzeniem oraz opracowaniem wyników stanowiskowych i poligonowych badań samochodów, a także prace projektowe wykorzystując w tym celu oprogramowanie CAD (AutoCAD, Solid Edg, Solid Works).

W ramach opinii zleconych IPSiSS Politechniki Krakowskiej wspólnie z zespołem pracowników PK wykonywałem oględziny powypadkowe pojazdów oraz uczestniczyłem w procesie rekonstrukcji wypadków drogowych – zdobywając w ten sposób cenne doświadczenia z tego zakresu.

Wspólnie z pracownikami Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie prowadziłem badania mające na celu wyznaczenie podstawowych parametrów ruchu samochodu dla wybranych manewrów drogowych. Uzyskane wyniki stanowiły bazę danych wejściowych dla programów symulacyjnych umożliwiających rekonstrukcję wypadków drogowych.

Od 2005r. jestem zatrudniony w firmie Cyborg Idea s.c. zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla celów rekonstrukcji wypadków drogowych. W zakresie moich obowiązków jest m.in. prowadzenie szkoleń z podstaw teoretycznych rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz obsługi oferowanych przez firmę programów komputerowych. Szkolenia prowadzone są dla Policji, Prokuratury, Sądów, biegłych sądowych i rzeczoznawców oraz pracowników firm ubezpieczeniowych.

Od 2008 roku prowadzę zajęcia dydaktyczne z Grafiki inżynierskiej na Wydziale Logistyki WSB w Chorzowie.

Od 2010 współpracuję z firmami ubezpieczeniowymi realizując zlecenia związane z wykonaniem oględzin pojazdów oraz sporządzaniem dokumentacji technicznej wykorzystywanej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych.
Jestem autorem lub współautorem ponad 30 publikacji z zakresu modelowania ruchu i badań pojazdów samochodowych oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

MGR INŻ. SŁAWOMIR ZACHARA

Wykształcenie wyższe techniczne –  studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutnicza oraz studia podyplomowe w zakresie diagnostyki i mechatroniki ,rzeczoznawstwa samochodowego oraz ubezpieczeń. W dot. karierze zawodowej min. kierownik serwisu samochodowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi  Samochodów DAEWOO (w firmie TANKPOL Szczucin). Uprawnienia diagnosty SKP, obecnie diagnosta na etacie  kierownika diagnostów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów firmy PHUT M.Szajor.

Rzeczoznawca samochodowy ogólnopolskiego stowarzyszenia rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego  Auto-Consulting.

TECH. JÓZEF SZCZEPAŃSKI

Dyplomowany wykładowca SIMP , absolwent technikum samochodowego w Nowym Sączu oraz ukończył studia Politechnika Krakowskiej w specjalności samochody i ciągniki. Pracował na stanowisku mistrza w ASO CITROEN – BDG Sp. z o.o. w Tarnowie. Prowadził własny zakład rzemieślniczy i szkolił uczniów w zakresie mechaniki pojazdowej . Uprawniony diagnosta SKP, pracuje na stanowisku kierownika i diagnosty Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów  w firmie VEGA w Słupcu.

MGR INŻ. ADAM REZA
 • biegły sądowy ds technicznej i kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki samochodowej przy Sądzie Okręgowym w Krakowie od 1981 roku.
 • autor ponad 150 publikacji z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych,
 • od 11 lat wykładowca na Studium podyplomowym Politechniki Krakowskiej  i Instytutu Ekspertyz Sądowych pt. Ekspertyza Wypadku Drogowego,
 • autor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na różnych sympozjach i konferencjach,
 • wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, biegłych, rzeczoznawców i pracowników firm ubezpieczeniowych,
 • współredaktor książki Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego.    Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002 i 2006,
 • współrealizator kilkunastu projektów badawczych w tym grantów KBN,
 • sekretarz redakcji czasopisma Paragraf na drodze,
 • przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds Wypadków Drogowych
INŻ. PIOTR GĘBIŚ
 • dyplomowany wykładowca SIMP
 • rzeczoznawca SIMP o spec.705 pojazdy samochodowe i ciągniki oraz 504 silniki spalinowe
 • certyfikowany rzeczoznawca samochodowy umieszczony na liście Ministra Infrastruktury
 • diagnosta stacji kontroli pojazdów
 • rzeczoznawca w zakresie techniki motoryzacyjnej Izby Skarbowej w Krakowie
 • rzeczoznawca w zakresie techniki motoryzacyjnej Państwowej Inspekcji Handlowej
 • biegły sądowy w zakresie techniki motoryzacyjnej Sądu Okręgowego w Tarnowie
 • prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP
 • członek Zarządu Głównego SIMP
 • przedstawiciel SIMP w Krajowym Porozumieniu Rzeczoznawców Samochodowych
 • właściciel serwisu samochodowego Bosch-Service oraz ośrodka rzeczoznawczo – szkoleniowego SIMP-AUTOMEX