Wykaz specjalności w działalności Rzeczoznawców SIMP

Nr specjalności

Nazwy specjalności

1

2

101

Projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych

103

Ekonomia w przemyśle

104

Automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle

105

Rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami)

106

Systemy zarządzania jakością

107

Eksploatacja i remonty maszyn

109

Inżynieria materiałowa

110

Logistyka przemysłowa

114

Normalizacja i standaryzacja w przemyśle

115

Systemy bhp i ochrony środowiska

116

Rzecznictwo patentowe i ochrona własności przemysłowej

117

Techniki informatyczne

120

Marketing i zarządzanie w przemyśle

202

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji

204

Odlewnictwo metali

206

Modelarstwo i oprzyrządowanie odlewnicze

207

Przeróbka plastyczna metali

209

Spawalnictwo i łączenie metali

214

Pokrycia i powłoki

215

Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych

217

Maszyny i technologie poligraficzne

301

Maszyny i urządzenia dźwigowe

303

Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania

310

Maszyny i urządzenia dla przemysłu hutniczego

313

Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego

314

Maszyny dla przemysłu spożywczego

315

Maszyny dla przemysłu celulozowego, papierniczego, płyt pilśniowych, itp.

316

Maszyny włókiennicze i odzieżowe

317

Maszyny obuwnicze i garbarskie

318

Maszyny budowlane, do robót ziemnych, drogowych i wodnych

319

Maszyny rolnicze i leśne

320

Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego i gastronomicznego

321

Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych

401

Konstrukcje stalowe w przemyśle

402

Piece przemysłowe i suszarki

404

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze

406

Technika sanitarna

407

Komputery i urządzenia biurowe

501

Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe

502

Sprężarki i wentylatory

503

Systemy i urządzenia ciepłownicze

504

Silniki spalinowe

506

Cieplne maszyny przepływowe

507

Silniki wodne i pompy

509

Silniki lotnicze

510

Silniki okrętowe i siłownie

512

Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne

601

Metrologia wielkości fizycznych

607

Hydraulika i pneumatyka

608

Inżynieria medyczna

609

Aparatura fotograficzna i filmowa

610

Mechatronika i mechanika precyzyjna

701

Lokomotywy elektryczne i spalinowe

704

Budowa taboru tramwajowego i kolejowego

705

Pojazdy samochodowe i ciągniki

706

Sprzęt lotniczy i szybowcowy

707

Kadłuby okrętowe

709

Wyposażenie okrętowe

710

Jednostki pływające (morskie, śródlądowe, sportowe, techniczne i pomocnicze)

712

Pojazdy specjalne

715

Stateczność statków i bezpieczeństwo żeglugi

720

Ochrona przeciwpożarowa

825

Sprzęt uzbrojenia i jego specjalne wyposażenie techniczne

830

Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów