Czas trwania i sposób przeprowadzenia szkolenia: Szkolenie jednodniowe wg programu  przedstawionego  poniżej składa się z ośmiu godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w Stacji Kontroli Pojazdów z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz...