NIEBAWEM REWOLUCJA W OC

NIEBAWEM REWOLUCJA W OC

Wkrót­ce ła­twiej bę­dzie na­pra­wić auto po stłucz­ce z cu­dzej winy. Ubez­pie­czy­cie­le są już pra­wie go­to­wi do uru­cho­mie­nia sys­te­mu bez­po­śred­niej li­kwi­da­cji szkód (BLS) – pisze “Puls Biz­ne­su”. Obej­mu­ją­cy cały rynek...