SZKOLENIA NA DIAGNOSTĘ SKP I UZUPEŁNIAJĄCE

SIMP – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń uprzejmie informuję, że posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów stacji kontroli pojazdów. Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone...